background


 Dyrektor:

      Elżbieta Kopycińska  

 Nauczyciele:

      Agnieszka Cichoń - wiedza o kulturze, wychowanie fizyczne
      Agata Grochowicz - geografia
      Jadwiga Kędziora
- język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
      Irina Koroleva - fizyka
      Grażyna Konieczna - podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce
      Elżbieta Kopycińska - matematyka
      Izabela Krakowska - język angielski
      Anna Kuźnik - matematyka
      Anna Mleczko - biologia, chemia
      Kamil Ozimek - informatyka
      Izabela Sawicka - język niemiecki
      Michał Śliwa - edukacja dla bezpieczeństwa

 Specjaliści:

      Magdalena Kostrz- Jaje - pedagog
      Małgorzata Magdalińska-Gorzkowska - doradca zawodowy
      Justyna Pięta - psycholog
      Dominika Pawlik - logopeda, oligofrenopedagog
      Jadwiga Kędziora - oligofrenopedagog
      Agata Grochowicz - oligofrenopedagog
      Joanna Michalewska - oligofrenopedagog
2019  ChLO   globbers joomla templates