background

W naszym Liceum proponujemy zindywidualizowany system nauki:

- Nauczyciel nie wykłada, lecz inspiruje ucznia do samodzielnej pracy, którą uczeń wykonuje pod kierunkiem, opieką, a w razie potrzeby przy pomocy nauczyciela

- Uczeń realizuje podstawę programową, pracując w indywidualnym tempie, zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami — nauczyciel czuwa nad realizacją podstawy  programowej

- Dzięki aktywnej pracy na lekcji uczeń może efektywnie wykorzystać czas w szkole,
a zatem może nie mieć prac domowych 

- Dzięki samodzielnej pracy uczeń może przygotować się do studiowania, ćwicząc
samodyscyplinę, odpowiedzialność za swój rozwój, pogłębianie swojej wiedzy w wybranych dziedzinach.

- Uczeń może dowolnie wybrać przedmioty rozszerzone

- Program obejmuje dodatkowe godziny języka angielskiego w formie konwersatorium

 

2021  ChLO   globbers joomla templates